Ontologi for Grep

Sist oppdatert: 02.10.2019 09:12:12
illustrasjon
Maskinlesbar datamodell for Grep

Dette dokumentet gir en oversikt over ontologien for Grep-data knyttet til vårt nye SPARQL-endepunkt som finnes på http://data.udir.no/kl06/sparql. Selve owl-fila er tilgjengelig for nedlasting på http://psi.udir.no/Ontologi/kl06.owl.

Se også startsiden for informasjon om datatjenester fra Grep på http://data.udir.no/kl06. Her vil vi etter hvert også oppdatere brukermanualen, slik at den også omfatter bruken av denne ontologien og SPARQL-endepunktet.
This ontology is also available in English.


illustrasjon
Lisens og våre vilkår for bruk

Du er velkommen til å bruke og viderebruke våre data, som nå er lagt ut for bruk under Norsk lisens for offentlig data (NLOD).  Sett deg inn i denne, og les mer om våre vilkår for bruk på data.udir.no.

Classes

laereplan
hovedomraade
programfag
kompetansemaalsett
kompetansemaal
fagkategori
merknad
utdanningsprogram
aarstrinn
fagtype
opplaeringsfag
fagkode
fagomraade
opplaeringsnivaa
semester
hjelpedata
merkelapp
dokumenttype
sluttkompetanse
 • Egenskap for programområde for å angi om eleven/lærlingen eller praksiskandidaten oppnår studiekompetanse, yrkeskompetanse eller et fag- eller svennebrev etter endt utdanning.
 • Code
  http://psi.udir.no/ontologi/kl06/sluttkompetanse
opplaeringssted
status
 • Flagg som angir om elementet det opptrer i er “Publisert” (del av gjeldende tilbud), eller “Utgått” (ikke lenger tilbudt).
 • Code
  http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status
oppgave
sensur
programomraade-type
 • Egenskap for programområde for å angi om opplæringen skjer i skole eller bedrift, eller om det tas som særløp.
 • Code
  http://psi.udir.no/ontologi/kl06/programomraade-type
type-utdanningsprogram
 • Egenskap for utdanningsprogram for å angi om utdanningsprogrammet enten er Studieforberedende utdanningsprogram eller Yrkesfaglig utdanningsprogram.
 • Code
  http://psi.udir.no/ontologi/kl06/type-utdanningsprogram
merknads-type
vurderingsuttrykk
 • Hjelpedataelement for å angi om det skal gis tallkarakterer eller om det skal benyttes andre uttrykk for vurderingen.
 • Code
  http://psi.udir.no/ontologi/kl06/vurderingsuttrykk
trekkordning
eksamensordning
eksamensform_paa_vitnemaal
vurderingsordning
loepstype
 • Hjelpedatatelement som benyttes for koblingen mellom et programområde og et annet programområde det bygger på (programomraade-bygger-paa) for å angi om overgangen er et kryssløp.
 • Code
  http://psi.udir.no/ontologi/kl06/loeptype
spraak

Properties

har-fagkode-referanser
har-bygger-paa-programomraade
har-kompetansemaal
har-programfag
har-programomraader-referanse
naar-gis-det-undervisning-foerste-semester
naar-gis-det-undervisning-siste-semester
naar-kan-man-ta-eksamen-foerste-semester
naar-kan-man-ta-eksamen-siste-semester
har-fagkategori
har-utdanningsprogram-referanse
har-relaterte-fag
programomraadetype
for-dokumenttype
krav-om-vedlegg
foerste-semester
type-utdanningsprogram
siste-semester
har-fagomraadereferanse
har-opplaeringsfag
har-bygger-paa-fag
har-erstatter
har-fortsetter-opplaering-i-samme-kompetansemaalsett-som
har-opplaeringsnivaa
har-fagtype
har-for-aarstrinn
har-etter-aarstrinn
har-benyttes-paa-aarstrinn
har-relaterte-aarstrinn
har-aarstrinn
status
har-hovedomraade
har-kompetansemaalsett
har-sluttkompetanse
har-opplaeringssted
har-hovedomraader-i-kontekst-av-kompetansemaalsett
har-underliggende-hovedomraader
elevtype
har-trekkordning
har-type-eksamensordning
har-vurderingsuttrykk
har-eksamensform-paa-vitnemaalet
har-merkelapper
har-benyttes-sammen-med
har-vurderingsordning
rekkefoelge
aarstimer
aarstimer-samisk
aarstimer-doeve-og-tunghoerte
landslinje
landsdekkende-linje
yrkestittel
aarstimer-formgivningsfag
omfang-totalt
omfang-vitnemaal
omfang-til-naa
iso-639-2-kode
oppgave
sensur
hoeyeste-nivaa
standpunktvurdering
halvaarsvurdering-2-benyttes-ved-inntak-til-hoeyere-trinn-vigo
kode
kan-knyttes-til-laereplan
kan-knyttes-til-fag
kan-knyttes-til-programomraade
kortform
id
gyldig-fra-overskrift
gyldig-fra-dato
gyldig-fra
gyldig-til
tittel
verdiskapingstid
opplaeringstid
gyldig-til-overskrift
gyldig-til-dato
url-data
uri
grep-type
timetall-kapittel-overskrift
timetall-kapittel-tekst
timetall-kapittel-tekst
hovedomraade-kapittel-innledning
hovedomraade-kapittel-fritekst
 • Fritekstfelt for læreplan for å gjenskape hovedområdekapittelet slik den er fastsatt i de tilfellene denne avviker fra malen/ikke lar seg beskrive ved hjelp av Greps datamodell (skal når den er brukt, erstatte hovedomraade-tittel og hovedomraade-beskrivelse).
 • Code
  http://psi.udir.no/ontologi/kl06/hovedomraade-kapittel-fritekst
kompetansemaal-kapittel-overskrift
kompetansemaal-kapittel-innledning
programfag-kapittel-overskrift
maal-for-kompetansemaalene-overskrift
vurdering-kapittel-tekst
vurdering-kapittel-overskrift
formaal-kapittel-tekst
formaal-kapittel-overskrift
struktur-kapittel-overskrift
struktur-kapittel-tekst
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-overskrift
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-innledning
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-muntlig-overskrift
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-muntlig-tekst
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-lese-overskrift
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-lese-tekst
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-regne-overskrift
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-regne-tekst
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-skriftlig-overskrift
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-skriftlig-tekst
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-digitale-overskrift
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-digitale-tekst
grunnleggende-ferdigheter-kapittel-fritekst
 • Fritekstfelt for læreplan for å gjengi hele kapittelet om grunnleggende ferdigheter der beskrivelsen av de enkelte ferdighetene avviker fra malen ved at noen av dem er slått sammen; ved tekstgjengivelse av læreplanen som fastsatt tekst, skal denne (når den er brukt) erstatte de fem spesifikke beskrivelsene.
 • Code
  http://psi.udir.no/ontologi/kl06/grunnleggende-ferdigheter-kapittel-fritekst
fastsettelsesinformasjon-fastsatt-dato
fastsettelsesinformasjon-fastsatt-dato-overskrift
fastsettelsesinformasjon-fastsettelsestekst
har-fastsettelsesinformasjon-fastsatt-spraak
har-tilgjengelige-spraak
siste-eksamen
merknad-bruksomraade
krav-om-vedlegg
beskrivelse
soekehjelp-navn-motsatt-maalform
benyttes-sammen-med